Te kahu poker haka

Kia hiwa, e, kia hiwa, e, whakahiwaia te ngakau o tenei pa (M. 108).He whakahoro i nga taringa, i nga mahara o nga akonga kua uru nei ki te whare wananga (W.W.6).Ka ongeonge nga kai ka hamu ai i nga puka.—Ka ori i te whare ki te hamu rarauhe (S. 47).Lima - Peru; Harare - Zimbabwe; Madrid - Spain; Kuala Lumpur - Malaysia; Manila - Philippines; Jeddah - Saudi Arabia.Roa noa atu e whanga ana ki a koe, a hokehokea noa i te whanganga.Ka whangaia ki te atua, ka hurihia te hurihanga takapau (T. 22). Ka mahia e nga tohunga nga karakia purenga me te hurihanga takapau (J. xx, 24).

Aha kei taku ate e hahae nei he mamae ra (M. 419). Kaore hoki e te pawera e hahae nei (M. cviii).So, in passive, E hokaia ana te kupenga ara e hoea ana kia whawhe.

Ore ka hopara, ka haramai koe ka pakirehua i ahau (M. 251). Hopara makaurangi, a painted rafter design.Kei ko a taua tamariki e taka ana i te henga, e kare potaka ana, e ku ana, e whai ana.Kua mate a Waikare, ina hoki te hahana o te kanohi o te tangata nei (Wai. 44).

City of Chesapeake

Ka hemo te pakeha te muru ( The white man has been plundered ).Hokio. 1. v.i. Descend. Ka taea a runga o te maunga nei, ka hokio atu ki raro.—Te tino hokiotanga iho o te kaiaia ki te hopu manu mana.

The final line up also includes singer-songwriter Kirsten Te Rito with pianist James Illingworth and band,. and kapa haka from Te Haeata. and slam poet Te Kahu.

Grammaire et dictionnaire de la langue des Îles Marquises

Hei te po taua hoe ai (T. 41). Hei konei na he pa mo tatou (T. 121). Kua taea e ahau nga mea katoa, a hei tena mea, hei te mahi o te kai, ka ngaro ai (T. 20).Hewa (i), hewahewa, v.i. Be deluded, be under a false impression.Homai he ika, kia toru, kia hia ranei ( Give me some fish, three, more or less ).Ka haere raua ki roto ki te whare (T. 43). Ka haere mai a Aotea ki te ra huru (T. 112). Ka haere atu te kai-titiro (T. 142). Haere mai.Kia hakaritia te mahunga, katahi ka tau tena ingoa Te Koukou.—Katahi ka tahuri te tangata ra, a Kahu, ki te hakari i tana tamahine.

Hei (iii). 1. v.t. Tie round the neck, wear round the neck.Hou (viii), n. Sound. Ko te hou o te waiata a tuawahine, mataaho mai ana ki nga taringa (Pi. 133, 11).Hiia ake tou kakahu.— Muri iho ka hia e ia te wenewene whenua, ka mate (T. 17).Ka tere te waka, hai (M. 378). Te marama i whanake aku tama, hai (M. 375).Kua taka mai te wa hei whakamahuetanga mo nga hangurunguru, mo nga whakangaungau. (W.M. ii, 2).

E tu ana te haka, he tohu whenua rangatira te haka. a Kahu, ki te hakari i tana tamahine. page 35. Kei te hangohango riwai nga tangata o tenei kainga.Ka whakahakahaka iho nga manu ra, ka piki ano ki runga nga manu ra.

Hoake. 1. v.t. Give or bring to some place connected with the speaker but in which he is not at the time of speaking.

Conociendo la cultura Rapanui by CDOCCNCA1 - issuu

Kauaka hoki ra e whakahioitia, kei rere au i te pari (M. 252).Hangaroa, n. 1. Some kind of sea-shells which were strung together and worn as an ornament round the neck, waist, or ankle.Harangote, v.t. Nibble. E harangote ana te ika. harangotengote, v.t. Do piecemeal or by instalments.Ka whakatika mai a Paikea raua ko tana wahine me ona hungarei me ana taokete (G.-8, 28).

Hautuhi. —— E Rake ma, e, homai he hautuhi ka wehi taku kiri me he tara ongaonga (S. ii, 20).Gastrodia cunninghamii, a terrestrial orchid with an edible tuber.Hounatu.—— Ko Matahihira te mea hounatu, te kaiatia e te karoro (S.).Ka hararetia nga whatu ( His eyelids were turned inside out ).

He karakia whakapoto i te po, kia hohoro te awatea (M. 432). Ko koutou ki mua, e kore au e hohoro (T. 50). Tikina atu kia hohoro mai (T. 85).Ka makaia mai ko nga ika pakupaku ma ratou, katahi ka murua nga hakura o nga waka.In reckoning thus ( hokotahi, twenty, hokotoru, sixty ), topu (q.v.) was generally understood, especially in reference to an army.Hoki (ii), ad. or conj. 1. Also. Ka peke atu hoki a Turi ki te hoe (T. 111). Ka haere hoki ahau.E koro, te raro hokinga mai, i huritaitua rawa, kua hinga soa ki te whare (S.).Ko nga herehere o konei, he mangere honia ki te hanga whare, ki te hanga pa.

Heketua, n. Privy. Ka hanga hoki e ia te heketua hei whakareinga mo nga tahae (T.35).Hine, n. 1. Girl. Chiefly used in addressing a girl or young woman, never used with an article or definitive.Hihiri marie koe ki te haramai i roto i te marangai.—Ako hihiri ai e roto ki te mahi (M. 120).Ko te puapua—a—Autahi ( a toadstool or fungus ), tetehi o ona ingoa he mekemeke, mo te humekemeke o nga rau, he whekewheke nei.Kia kite te marea i oku haranga, he ika ka koharatia i, i (W. v, 164).Means of releasing ceremonial restrictions or of satisfying ceremonial requirements.

Hoehoe (i), intensive ad. used with tumaro, of the sun at midday.Te kore korirangi hei hoko parawai pakipaki (M. 97). I hokona tona kakahu ki te poaka.

I te mutunga o te kai, me te harakoa, me nga whaikorero.—Naku koe i tuku atu i te mata raharaha, i te rehia, i te harakoa (M. 352).Na aua kupu nei i kawe te hikaka a te hunga taitamariki ra (W. iv. 113).I haramai te hurumanu, i haramai te taketake (M. 414). Taketake rawa, hurumanu rawa te rongo, he rongo mau.